Detail předmětu

Dějiny umění 20. století

FSI-YUDAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje přehled o výtvarném umění, architektuře, uměleckých řemeslech a designu ve 20. století- secese, avantgardní směry, dadaismus, surrealismus, symbolismus, Bauhaus, akční malba, op-art, pop-art, konceptuální umění, postmoderna.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Orientace v historii výtvarného umění ve 20. století.
- Znalost podstaty jednotlivých směrů.
- Znalost charakteristiky jednotlivých směrů.
- Znalost významných zástupců jednotlivých směrů.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost vývoje výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu od počátků až do konce 19. stol.

Doporučená nebo povinná literatura

Kol.: The Art Book. - London: Phaidon, 1994.
Pijoan J.: Dějiny umění 9-12, - Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004.
Gombrich E. H: The Story of Art. - London: Phaidon, 1995.
Lucie-Smith E.: Artoday. - London: Phaidon, 1995.
Powell L. a P.: 50´s 60´s Style. - London: Quamtum Books, 1998.
Horsham M.: 20´s +30´s Style. - London: Quantum Books, 1989.
Bauer, A.: Dějiny výtvarného umění. - Olomouc: Rubico, 2002.
Maliva J.: Doteky s uměním a časem, 2. díl. - Brno: FaVU VUT v Brně, 1997.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka může být doplněna exkurzemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje výtvarného umění daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100 – 90 / 1 / výborně // B / 89 - 80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79 - 70 / 2 / dobře // D / 69 - 60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59 -50 / 3 / dostatečně //F / 49 - 0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi získají znalosti historie a teorie výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu 20. století. Orientace v historii umění patří k základní výbavě průmyslového designéra jako možný inspirační zdroj pro jeho vlastní tvorbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Umění 20. století - avantgardní směry počátku 20. století (fauvismus, expresionismus).
- Umění 20. století - avantgardní směry počátku 20. století (kubismus).
- Umění 20. století - avantgardní směry počátku 20. století (futurismus a metafyzická malba, abstraktní umění).
- Umění 20. století - doba meziválečná (dadaismus, surrealismus);
- Umění 20. století - doba meziválečná (Bauhaus).
- Umění po II. sv. válce (akční malba, op-art, pop-art).
- Umění po II. sv. válce (konceptuální umění, postmoderna).
- Vývoj architektury 1. pol. 20. století.
- Vývoj architektury 2. pol. 20. století.
- Vývoj sochařství 20. století.
- Fotografie ve 20. století.
- Nejnovější trendy ve výtvarném umění a architektuře.Nejnovější trendy ve výtvarném umění a architektuře.

eLearning