Detail předmětu

Přesná mechanika II

FSI-TP2Ak. rok: 2020/2021

Přesná mechanika II seznamuje studenty se základními konstrukčními částmi přesné mechaniky a optiky. Zvláštní pozornost je věnována optickým detailům a uzlům, jejich kreslení, kotování a upevňování v technických sestavách. Dále je zde probírán chod paprsků optickou soustavou přístroje (spot diagramy) za podpory počitače.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Přesná mechanika II umožňuje studentům získat znalosti o konstrukci přístrojů a zařízení přesné mechaniky a optiky vzhledem ke správné mechanické a optické funkčnosti.

Prerekvizity

Znalosti o řešení pohybu mechanizmů v přístrojích a zařízeních přesné mechaniky vzhledem ke kinematice a dynamice soustavy.

Doporučená nebo povinná literatura

Brát, V.: Maticové metody v analýze a syntéze prostorových vázaných mechanických systémů, , 0
Harna Z.: Přesná mechanika, , 0
Hand L. N., Finch J. D.: Analytical Mechanics. CUP, 1998
Meriam J. L., Kraige L. G.: Engineering Mechanics: Dynamics

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Výsledné hodnocení znalostí studenta se skládá z následujících
částí:
Závěrečná zkouška...........0 až 50 bodů.
Hodnocení práce ve cvičení..0 až 50 bodů.
2. Student může získat maximálně 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem Přesné mechaniky II je seznámit studenty s konstrukcí přístrojů a zařízení přesné mechaniky a optiky při optimálním využití počítačů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována. Zameškaná výuka je nahrazována po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-FIN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počítačová podpora řešení chodu paprsků optickou soustavou přístroje.
2. Stanovení průsečíků paprsků s optickými povrchy.
3. Chod paprsků optickým rozhranim. Spot diagramy.
4. Maticový popis optického přístroje.
5. Výkresová dokumentace v optické výrobě.
6. Kotování optických součástí. Jakost povrchů. Přesnost výroby.
7. Značení vad optických součástí.
8. Přehled vlastností a použitelnosti optických skel.
9. Příklady kreslení a kotování optických součástí.
10.Upevňování optických dílů v technických sestavách.
11.Upevňování čoček, hranolů a zrcadel.
12.Přímá vedení a otočná uložení-ložiska v přesné mechanice.
13.Spojky a ozubené převody v přesné mechanice.
14.Pružné elementy, měřící pružiny a pružinové klouby.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrálního projektu: Znázornění aberací objektivu pomocí spot diagramů.
2. Výpočet hlavních bodů a ohnisek objektivu.
3. Určení vstupní a výstupní pupily objektivu.
4.-13. Chod paprsků objektivem, znázornění vad zobrazení předmětového bodu na ose a mimo osu.