Detail předmětu

Přesná mechanika I

FSI-TP1Ak. rok: 2020/2021

Přesná mechanika I seznamuje studenty se základními konstrukčními částmi přesné mechaniky a optiky. Zvláštní pozornost je věnována optickým detailům a uzlům, jejich kreslení, kótování a upevňování v technických sestavách. Dále je zde probírán chod paprsků optickou soustavou přístroje (spot diagramy) za podpory počítače.

Výsledky učení předmětu

Přesná mechanika I umožňuje studentům získat znalosti o konstrukci přístrojů a zařízení přesné mechaniky a optiky vzhledem ke správné mechanické a optické funkčnosti.

Prerekvizity

Znalosti o řešení pohybu mechanizmů v přístrojích a zařízeních přesné mechaniky vzhledem ke kinematice a dynamice soustavy.

Doporučená nebo povinná literatura

Harna, Z.: Přesná mechanika., , 0 (CS)
norma ISO 10110
Tryliński, W.: Fine mechanisms and precision instruments: principles of design. Pergamon, 1971. (EN)
De Silva, C. W.: Sensors and actuators: Engineering system instrumentation. CRC Press, 2015 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast ve cvičeních, v průběhu semestru 3 předem ohlášené písemné testy
Zkouška: písemná

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem Přesné mechaniky I je seznámit studenty s konstrukcí přístrojů a zařízení přesné mechaniky a optiky při optimálním využití počítačů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována. Zameškaná výuka je nahrazována po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program N-FIN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní principy kinematických soustav v přesné mechanice
2. Ukládání hranolových a reflexních soustav
3. Přímá vedení a otočná uložení, ložiska v přesné mechanice
4. Kulisové mechanismy a kinematické převody
5. Spojky a převody v přesné mechanice
6. Akční členy
7. Konstrukční materiály a jejich vlastnosti
8. Návrh a výpočet pružin
9. Pružné elementy a pružinové klouby
10. Výkresová dokumentace a normalizace v optické výrobě
11. Kótování optických součástí, jakost povrchů, přesnost výroby
12. Příklady kreslení a kótování optických součástí

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačová podpora přednášené výuky - konstrukční návrhy vybraných mechanismů.

eLearning