Detail předmětu

Počítačové navrhování strojů MARC

FSI-QM0Ak. rok: 2020/2021

Předmět umožňuje získání základních informací o řešení nelineárních problémů mechaniky metodou konečných prvků. Jsou řešeny především problémy z oblasti dopravní a manipulační techniky.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu dokáže pracovat v rámci prostředí MSC MARC/MENTAT, ve kterém je seznámen s řešením základních typů nelineárních úloh (velké deformace a přetvoření, stabilita, nelineární materiál, plasticita, kontakt).

Prerekvizity

Znalosti z pružnosti a pevnosti, problematiky nosných konstrukcí a znalosti základní teorie MKP.

Doporučená nebo povinná literatura

Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 1, The Basis, 2000
K. REKTORYS: Přehled užité matematiky, Praha 2000, ISBN 80-7196-179-5
L. MOTL; M. ZAHRADNÍK: Pěstujeme lineární algebru, Dostupné z http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/skripta/mzahrad/algebra.html
Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 2, Solid Mechanics, 2000
Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 1, The Basis, 2000
Fraunhofer Institute for Algorithms and Scientific Computing SCAI. MpCCI 3.0.4: Manuals and Tutorials. April 25, 2005, http://www.scai.fraunhofer.de/mpcci
Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 2, Solid Mechanics, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zápočet: prezence ve cvičení a vypracování semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou nelineárních výpočtů v MKP systému MSC MARC.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je kontrolována průběžnými testy znalostí probírané látky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do řešení nelineárních problémů mechaniky těles
2. Řešení velkých deformací
3. Nelineární materiál - základní modely
4. Úvod do problémů plasticity oceli
5. vybrané úlohy z oblasti materiálových nelinearit
6. Úvod do problematiky kontaktní analýzy
7. Kontakt - příklady
8. Kontakt - příklady
9. Kontakt - příklady
10. Úvod do problematiky stability konstrukcí
11. Stabilita - příklady
12. Stabilita - příklady
13. Prezentace semestrálních projektů

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do řešení nelineárních problémů mechaniky těles
2. Řešení velkých deformací
3. Nelineární materiál - základní modely
4. Úvod do problémů plasticity oceli
5. vybrané úlohy z oblasti materiálových nelinearit
6. Úvod do problematiky kontaktní analýzy
7. Kontakt - příklady
8. Kontakt - příklady
9. Kontakt - příklady
10. Úvod do problematiky stability konstrukcí
11. Stabilita - příklady
12. Stabilita - příklady
13. Prezentace semestrálních projektů