Detail předmětu

Pevnost leteckých konstrukcí II

FSI-OLK-AAk. rok: 2020/2021

Úvod do teorie MKP, matematická pružnost. Variační principy, Lagrangeův variační princip. Ritzova metoda. Základní prvky, Isoparametrická formulace. Nosníkové prvky a desky, nelinearity, dynamické úlohy. Základy simulace MKP pro letecké konstrukce. Cvičení systémů MKP: MSC NASTRAN.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Pomocí programových systémů "ÚNOSNOST" a systémů PATRAN, NASTRAN, ANSYS dokázat na jednotlivých modelech vypočítat napjatost, deformaci a únosnost letecké konstrukce.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Obrazcov,Saveljev,Okazanov:: MKE v zadačach stav.mech.LA, , 0
Píštěk,A.a kol.: Pevnost a životnost I, , 0
Bittnar,Z,Sejnoha,J.:: Numerické metody mech., , 0
Braner,J.R.: Finite Element Analysis, , 0
Výpočet pl. a prost.konstr.: Výpočet pl. a prost.konstr., , 0
Kolář, a kol.: FEM principy a praxe MKP, , 0
Braner,J.R.: Finite Element Analysis, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je min.80% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit vypracované protokoly z laboratorních cvičení. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Vlastní zkouška je písemná s následným ústním ověřením. Těžiště je v písemné části sestávající z teoretické části sestávající z teoretické části a praktických příkladů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je objasnit teoretické znalosti vlivu zabránění borcení a únosnosti leteckých konstrukcí. Seznámení se speciálními programy pro výpočet napjatosti a únosnosti leteckých konstrukcí. Základy MKP a aplikace na letecké konstrukce. Znalost práce se systémy MKP, NASTRAN, ANSYS, PATRAN.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do teorie MKP, matematická pružnost.
2. Variační principy, Lagrangeův variační princip. Ritzova metoda.
3. Popis a vlastnosti nejdůležitějších prvků, isoparametrická formulace.
4. Nosníkové prvky a desky,
5. Sestavení výsledné matice tuhosti.
6. Podmínky a zvláštnosti idealizace leteckých konstrukcí v MKP.
7. Aplikace MKP na dynamické chování konstrukce.
8. Materiálová a geometrická nelinearita.
9. MKP v problémech proudění
10. Cvičení systémů MKP: MSC NASTRAN.

Cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do programu ÚNOSNOST.
2. Příklad výpočtu systémem ÚNOSNOST.
3. Příklad výpočtu systémem ÚNOSNOST.
4. Příklad výpočtu metodou redukčních součinitelů.
5. Výpočet zatížení nýtových,lepených a šroubových spojů.
6. Výpočet dřevěné konstrukce příklad.
7. Výpočet konstrukce z kompozit.materiálů - návrh a výpočet.

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do systémů PATRAN, NASTRAN, ANSYS.
2. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
3. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
4. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
5. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).
6. Výpočet konstrukční části MKP (NASTRAN, PATRAN, ANSYS).