Detail předmětu

Diplomový projekt (M-STM)

FSI-HD7Ak. rok: 2020/2021

Zdokonalení schopností a znalostí studentů při práci s informacemi z různých pramenů, s využitím počítačové podpory. Procvičování schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a uživatelského zpracování technicko-ekonomických nebo organizačních podkladů a informací. Použití analytických a hodnotících metod řešení zadaného problému, vedoucích k návrhu nového systému nebo procesu s cílovými charakteristikami. Implementace získaných znalostí a schopností na reálném prostředí technického zadání.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnotících schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. Schopnost plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a zpracování technicko-ekonomických podkladů a informací. Týmová práce v počítačové učebně.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, angličtina.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ISO 5966 - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Český normalizační institut, Praha, 1995. 32 s. MDT 06.055.
HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. MM publishing s. r.o., Praha. 2008. 235s. ISBN 978-80-254-2250-2.
ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20.
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
SANDVIK CZ s.r.o. Technická příručka obrábění. 2005. C-2900:3CZE/01. AB Sandvik Coromant 2005.10.
DAVIM, J.P. Machining - Fundamentals and Recent Advances. Springer-Verlag London Limited. United Kingdom. 2008. ISBN 978-1-84800-212-8.
STAHL, J.-E. Metal Cutting Theories and Models. GB Seco Tools AB. 02858870 ST20126371. 2012. 580 pp. ISBN 978-91-673-1336-1.
SMITH, G.-T. Cutting Tool Technology - Industrial Handbook. Springer-Verlag London Limited. United Kingdom. 2008. 597 pp. ISBN 978-1-84800-204-3.
TECHNICKÉ MATERIÁLY, KATALOGY A PROSPEKTY firem Ceramtec, Ceratizit, Gühring, Iscar, Kennametal, Korloy, Mitsubishi, Pramet Tools, Sandvik Coromant, Seco, Walter, Widia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet posuzuje míru splnění zadaných úkolů a zohledňuje technickou i formální úroveň předložené části diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Samostatné vypracování části diplomové práce, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technických dokumentací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná a může být specifikována podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Účast ve výuce lze po předchozí dohodě s vedoucím cvičení nahradit konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Provádění a vyhodnocování praktických zkoušek v dílnách a laboratořích ÚST, případně na externích pracovištích, v souladu se zadáním diplomové práce.

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Obecné zásady zpracování technických projektů a dokumentací
2.Zadání projektu, rozbor problematiky
3.Plánování a osnova zpracování technických a projektů a dokumentací
4.Práce s cizojazyčnými odbornými texty, odborné překlady
5.Metodika analýzy a sběru dat
6.Metodika zpracování dat
7.Metodika pro zpracování technicko-ekonomického hodnocení
8.Hodnocení navržených variant
9.Zásady grafické úpravy technických zpráv
10.Konzultace odborných problémů
11.Samostatná práce na projektu
12.Samostatná práce na projektu
13.Zápočet