Detail předmětu

Letadla

FSI-FLEAk. rok: 2020/2021

Úvod, problém létání a jeho řešení. Teoretické základy aerodynamiky a mechaniky letu. Mezinárodní standardní atmosféra. Profily křídel. Aerodynamické charakteristiky křídel a letounu. Letové výkony a letové vlastnosti. Hlavní části letadel. Stavební předpisy. Zatížení
letadel za provozu. Základní pevnostní výpočty typických leteckých tenkostěnných konstrukcí. Materiály používané v letectví.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Na typických letounech dokázat stanovit základní aerodynamické charakteristiky, výkony a vlastnosti. Posoudit konstrukční návrh z hlediska pevnosti a požadavků stavebních předpisů.

Prerekvizity

Základní znalosti z mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Brož,V.:: Aerodynamika nízkých rychlostí, , 0
Keller, L: Učebnice pilota, ISBN: 9788086808284, Cheb : Svět křídel, 2006 (CS)
Daněk,M.:: Aerodynamika pro piloty, , 0
Cutler,J.: Understanding Aircraft Structures, Wiley-Blackwell; 4 edition, ISBN-13: 978-1405120326, India, 2006 (EN)
Píštěk,A.a kol:: Pevnost a životnost I, , 0
Niu,M.C.Y.: Airframe Structural Design: Practical Design Information and Data on Aircraft Structures, Adaso/Adastra Engineering Center; 2nd edition, ISBN-13: 978-9627128090, 2011 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Zkouška je písemná s následujícím ústním pohovorem. Těžiště znalostí je v písemné zkoušce, která sestává z části teoretické a praktických příkladů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základy teoretické a praktické aerodynamiky letadel. Znalost základních požadavků stavebních předpisů a pevnostních výpočtů hlavních částí letadel. Orientovat se při volbě koncepce, konstrukce a materiálu při návrhu letadel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. Historický přehled vývoje letectví.
2. Teoret.zákl.atmosf.letu.Fyzik.vlastn.atmosféry.Mezinár.stand.atmosf.
3. Obtékání těles. Vznik aerodynamických sil a momentů.
4. Aerodyn.charakt.profilů,křídla a letounu.Vliv vazkosti a stlačit.vzd.
5. Letové výkony a vlastnosti. Stabilita a řiditelnost.
6. Rozdělení letadel. Stavební předpisy. Obálky zatížení.
7. Nosné plochy,trup,prostř.zvyš.vztl.,ocas.plochy.Přist.zař.Přetl.kabina.
8. Ztížení letounu za letu a na zemi.
9. Zatížení hmotnostními a setrvačními silami.
10. Zákl.pevn.analýzy typic.tenkost.let.konstr.
11. Stabilita prutů a stěn.
12. Únosnost let. konstrukcí.
13. Materiály používané v letectví.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezinárodní standardní atmosféra.
2. Bernoulliho rovnice, měření rychlosti letu.
3. Ukázka obtékání těles v kouřovém tunelu.
4. Aerodynamické charakteristiky profilů, působiště aerodynamické síly.
5. Křídlo konečného rozpětí, indukované rychlosti, indukovaný odpor.
6. Koncepce letounů, rozdělení. Ukázky na prospektech a filmech.
7. Výpočet manévrovací a poryvové obálky zatížení.
8. Výpočet posouvající síly a ohyb.a krout.momentu na jednoduchém křídle.
9. Výpočet kritického zatížení prutů a stěn užitím tabulek a programů.
10. Ověření výpočtu lab. zkouškami.
11. Nosník s tenkou stojinou.
12. Únosnost metodou redukčních součinitelů.
13. Ukázka zkoušky ocasních ploch na zkušebně.

eLearning