Detail předmětu

Hydraulické stroje

FSI-FHYAk. rok: 2020/2021

Kurz seznamuje studenty se základními podmínkami a parametry hydraulických strojů a zařízení, které se uplatňují v širokém spektru průmyslových a hospodářských odvětví. Zahrnuje stroje pracovní (čerpadla, hydromotory), energetické (vodní turbíny)a tekutinové mechanismy (hydraulické i pneumatické prvky, hydraulické převody).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Projekční návrh hydraulických strojů.

Prerekvizity

Základní znalosti z hydromechaniky, zvláště části týkající se odstředivých čerpadel a přetlakových turbin.

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHA,J.,BRADA,K.: Hydraulické stroje, , 0 (CS)
ŠOB,F.: Hydraulické stroje, , 0
PIVOŇKA,J. a kol.: Tekutinové mechanismy, , 0 (CS)
ŠOB,F.: Hydromechanika, , 0
NECHLEBA,M.: Vodní turbíny , , 0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Řešení úloh v rámci cvičení. Zkouška v rozsahu dané osnovy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení s různými druhy hydraulických strojů a zařízení, které jsou
používány v průmyslových a energetických celcích, např. v čerpacích
stanicích, v čistírnách odpadních vod,v parních, jaderných a vodních
elektrárnách a také jako prvky ve stavebních strojích, obráběcích
strojích, v automatizaci, robotizaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Příp. neúčast se nahrazuje zadáním zvláštního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení čerpadel a základní pojmy.
2. Čerpadla objemová - hydrostatická (pístová, zubová, lamelová).
3. Čerpadla jiných principů (vodní ejektory a injektory, vodní trkač, mamutová čerpadla, zdvižná - šneková čerpadla).
4. Čerpadla lopatková - hydrodynamická.
5. Charakteristiky čerpadel.
6. Uspořádání a regulace čerpadel.
7. Význam, funkce a rozdělení vodních elektráren.
8. Základní rovnice a parametry vodních turbín a akumulačních čerpadel.
9. Charakteristiky vodních turbín.
10. Základní principy vodních turbín.
11. Úvod do problematiky tekutinových mechanismů.
12. Přehled hydraulických a pneumatických převodníků a prvků tekutinových mechanismů.
13. Objemové a lopatkové převody.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh hydrostatických čerpadel (pístové, zubové, lamelové)
2. Návrh čerpadel jiných principů (mamutové čerpadlo, vodní trkač, šnekové čerpadlo).
3. Návrh hydrodynamických čerpadel.
4. Návrh kompresoru ( jednostupňového, dvoustupňového, čtyřstupňového).
5. Projekční návrh Francisovy turbiny.
6. Projekční návrh Peltonovy turbiny.
7. Projekční návrh akumulačního čerpadla.
8. Návrh zařízení pro ovládání regulačních orgánů Francisovy turbiny.