Detail předmětu

Smart Cities

FAST-NUA016Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na osvojení schopnosti rozebrat problematiku agendy města rozebrat z několika úrovní – úroveň urbanismu, úroveň plánování, úroveň technologie, úroveň dopadu na občany a životní prostředí. Dále představit dobré příklady ze zahraničí, z domácí scény, stručné studie proveditelnosti a socio-ekonomické dopady.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Základy angličtiny.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do konceptu „Chytrých měst“, rozdílný pohled na města současnosti a vize města budoucnosti.
2. Teorie politiky a fungování samosprávných celků se zaměřením na problematiku e-governance.
3. Socio-ekonomický pohled na město, demografie, trendy současnosti a definování role občana v moderní občanské společnosti. Kvalita života.
4. Přenosové a komunikačních sítě, internet věcí (IoT) a základy tvorby senzorických sítí.
5. Problematika BIG DAT, vyhodnocování a ukládání dat, základní seznámení se superpočítačovými metodami.
6. Základ geografických informačních systémů (GIS) a věda o zemi v konceptu "Chytrých měst".
7. Chytrá mobilita, dopravní systémy města a ITS (inteligentní dopravní systémy) se zaměřením na kooperativní a autonomní mobilitu, elektromobilitu a futuristické koncepty.
8. Životní prostředí, škodliviny v ovzduší v městských oblastech, hlukové znečištění, způsob monitoringu a hledání příčin a řešení.
9. Energetika, hlavní energetické zdroje ve městě, možné snižování spotřeby energie.
10. Moderní trendy urbanismu, architektury, Smart Living.
11. Chytré budovy, navrhování staveb včetně technologických možností současnosti. Vymezení pojmů Chytré budovy a chytrá domácnost.
12. Simulační a modelovací nástroje pro teoretické poznání fungování města. Práce s daty.
13. Věda, výzkum a využití kvantitativních metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor