Detail předmětu

Diplomový seminář

FAST-NIA018Ak. rok: 2020/2021

Diplomový projekt je vymezen zaměřením či oblastí zpracování diplomové práce. Jedná o řešení infrastruktury území či souboru staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru městské inženýrství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor