Detail předmětu

Technologie výstavby městských komunikací

FAST-NMA017Ak. rok: 2020/2021

Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly kvality. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby a rekonstrukcí silnic a městských komunikací.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Znalosti z projektování silnic, dálnic a městských komunikací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Předpisová základna pro PK (normy, TP, TKP).
2. Podloží MK – typy materiálů, typy podloží.
3. Konstrukce vozovek MK.
4. Podkladní vrstvy vozovek – prolévané, nestmelené, stmelené.
5. Krytové vrstvy vozovek MK – tuhé, netuhé, dlážděné.
6. Provádění krytových vrstev vozovek – pokládka, hutnění, požadavky.
7. Odvodnění MK.
8. Diagnostika a poruchy MK.
9. Opravy a údržba.
10. Použití recyklátů při výstavbě.
11. Provádění vodorovného dopravního značení.
12. Protismykové vlastnosti vozovek.
13. Městské komunikace ve světě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor