Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

FAST-DYA004Ak. rok: 2020/2021

Samostudium terminologie z odborné publikace týkající se studentovy doktorské práce, kterou odsouhlasí jazykový konzultant a odborný školitel a konzultace psaných úloh.
Na základě studijních materiálů v e-learningovém kurzu MOODLE student z nastudované slovní zásoby sestaví anglicko-český glosář v rozsahu min. 20 klíčových termínů. Podle zadané osnovy student vypracuje shrnutí vybrané publikace v akademické angličtině.
Konzultační výuka je povinná příprava k doktorské zkoušce z cizího jazyka.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost určitého rozsahu odborné terminologie příslušného oboru a gramatických prvků typických pro odborný jazykový styl.

Prerekvizity

Znalost angličtiny minimálně na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vhodná příprava ke studiu angličtiny v doktorském programu jsou volitelné předměty Odborná angličtina I (BYA9) a Odborná angličtina II (BYA10).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor