Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

FAST-DBB012Ak. rok: 2020/2021

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přenos tepla.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2. Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
3. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4. Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální podobnosti.
5. Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
6. Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
7. Přestup tepla při proudění teplonosného média.
8. Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9. Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
10. Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
11. Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12. Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
13. Kombinovaný přenos tepla.

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor