Detail předmětu

Chemie vody

FAST-DCB009Ak. rok: 2020/2021

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, fyzikální chemie povrchů, základy termodynamiky a chemických rovnovah ve vodách.
Obecné složení vod, oxid uhličitý a jeho iontové formy, kovy a polokovy, halogeny, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení, uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, halogenderiváty uhlovodíků, huminové látky, pesticidy, tenzidy.
Pohyb a transformace látek v životním prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody.

Prerekvizity

Základy obecné, anorganické a organické chemie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody.
2. Fyzikální chemie povrchů, chemické rovnováhy.
3. Obecné složení vod.
4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy.
5. Kovy a polokovy.
6. Halogeny, sloučeniny dusíku.
7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu.
8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení.
9. Uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky.
10. Fenoly, halogenderiváty uhlovidíků, huminové látky.
11. Pesticidy, tenzidy.
12. Hydrochemická jakost přírodních vod.
13. Hydrochemická jakost pitných a vybraných odpadních vod.

Cíl

rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor