Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

FAST-DSB024Ak. rok: 2020/2021

Pokročilé poznatky z meteorologie, moderní přístrojové vybavení a techniky měření.
Dostupné zdroje informací, databáže klimatických a meteorologických dat.
Měření a statistické vyhodnocování meteorologických dat.
Podrobná charakteristika klimatu EU a ČR.
Změna klimatu, globální oteplování, znečištění ovzduší.
Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Orientace v měření, zpracování a interpretaci meteorologických dat.

Prerekvizity

Základní vlastnosti přírodních věd, statistika a pravěpodobnost, základní znalosti metod umělé inteligence.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací.
2.–3. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
4.–5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
6. Nové informace v meteorologii.
7. Klimatologie – terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí.
8. Klima EU a ČR – podrobná charakteristika.
9. Změna klimatu, scénáře, dopady.
10. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření.
11.–12. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
13. Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Cíl

Souhrn základních poznatků z meteorologie a klimatologie
Prohloubení znalostí z vybraných částí meteorologie a klimatologie
Meteorologické přístroje
Nové informace o změně klimatu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor