Detail předmětu

Sběr a zpracování 3D dat

FAST-NEA036Ak. rok: 2020/2021

Úvod, základy 3D grafiky, modelování těles.
Moderní metody pořízení dat (klasické terestrické metody, GNSS, laserové skenování). Základní informace o obsluze laserového skeneru.
Problematika zpracování velkého objemu dat (big data).
Základy jazyka Python (koncepce programu, proměnné, cykly, rekurze).
Geoprocessing v Pythonu (knihovny prostorových operací). Využití v ArcGIS a QGIS.
Návrh procedur v jazyku Python - samostatná práce.
Práce na zadaném projektu.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Základy programování, Interaktivní grafické systémy, Počítačová grafika.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor