Detail předmětu

Stavebně smluvní management

FAST-NVB049Ak. rok: 2020/2021

Standardizace smluv, metody dodávky, alokace rizik (včetně standardu FIDIC), cena díla, řízení času, claimy a claim management, změny a změnové procesy, řešení sporů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Nejsou

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Standardizace smluv (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils a Český standard), FIDIC.
2. Metody dodávky, typy řízení a organizace výstavbového projektu.
3. Alokace rizik,odpovědnost za projektovou dokumentaci, riziko základové půdy. CONS (Červená kniha), P&DB (Žlutá kniha), EPC (Stříbrná kniha).
4.–5. Cena díla pevná a pohyblivá, konstrukce ceny.
6.–7. Řízení času, harmonogram podle FIDIC,CPM,akcelerace, mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.
8.–9. Claimy a Claim Management.
10.–11. Změny a změnové procesy, nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny, variace a zlepšení podle FIDIC.
12.–13. Řešení sporů, role správce stavby, alternativní řešení sporů, expertní metody řešení sporů, panely pro řešení sporů (DAB).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning