Detail předmětu

Správa stavebních objektů

FAST-NVB057Ak. rok: 2020/2021

Systém podpůrných činností a služeb pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, správa stavebních objektů, technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů, druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb, pozice správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, facility management jako nástroj pro optimalizaci ekonomických a manžerských činností, normy a právní předpisy.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Výsledkem studia bude získání znalostí z oblasti správy stavebních objektů zejména v provozní fázi stavebního objektu. Znalosti budou zahrnovat i vědomosti o facility managementu jako integrovaném systému řízení organizací a správě nemovitostí.

Prerekvizity

Stavební objekt, konstrukce stavebního objektu, cena stavebního objektu, náklady životního cyklu stavebního objektu, činnosti a majetek podniku, základy BIM.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a základní pojmy.
2. Systém podpůrných činností a služeb pro podnik.
3. Správa stavebních objektů.
4. Životní cyklus stavebního objektu a jeho charakteristiky.
5. Technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů.
6. Druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb.
7. Správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, využití BIM.
8. Facility management-nástroj pro optimalizaci ekonomických činností.
9. Facility management-nástroj pro optimalizaci manažerských činností.
10. Normy a právní předpisy.

Cíl

Cílem předmětu je získání vědomostí o problematice správy budov zejména v provozní fázi životního cyklu budov. Problematika je rozšířena směrem k facility managementu jako integrovanému systém řízení organizace a správy nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor