Detail předmětu

Veřejné finance

FAST-NVB058Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na charakteristiku veřejných financí, veřejných statků a základní principy rozhodování ve veřejném sektoru. Jsou zde řešeny oblasti veřejných příjmů a výdajů, daňové teorie, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění. Součástí předmětu jsou rovněž prostorové aspekty veřejných financí a zásady rozpočtového procesu včetně dopadu fiskální nerovnováhy na ekonomiku státu.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost finančních vazeb v rámci veřejného sektoru a jejich dopadů na ekonomiku státu jako celku, ekonomiku územních celků a ekonomiku soukromých subjektů.

Prerekvizity

Základy makroekonomie a mikroekonomie, financování, přehled o daňové problematice.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Student získá základní přehled o problematice veřejného financování a o systému veřejných financí v České republice. Cílem předmětu je poukázat na finanční vazby v rámci veřejného sektoru a na jejich dopady na ekonomiku státu jako celku, ekonomiku územních celků a ekonomiku soukromých subjektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor