Detail předmětu

Finanční analýza ve stavebním podniku

FAST-NVB054Ak. rok: 2020/2021

Finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, podklady pro finanční analýzu, smysl finanční analýzy.
Typy ukazatelů - ukazatelé rozdílové, poměrové.
Ukazatelé struktury kapitálu, kvóta vlastního kapitálu, kapitálové složení, likvidita I., II., a III. stupně.
Ukazatelé rentability, ROE, ROA, rozklady ukazatelů rentability.
Finanční páka, rizika.
Cash-flow ve finanční analýze.
Souhrnné ukazatelé, Quick-test, DU Pontova pyramida, Altmanův index finančního zdraví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy.

Prerekvizity

Znalosti účetnictví, znalost a orientace v předepsaných účetních výkazech.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy a správně je interpretovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning