Detail předmětu

Marketing 2

FAST-NVB046Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingových procesů a jejich aplikaci v podnikové praxi. Důraz je kladen na systémově procesní přístup v marketingu. Pozornost bude věnována vybraným okruhům s důrazem na úspěšnou realizaci marketingového řízení stavebních firem oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci ve stavebnictví. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly s využitím aplikačního software v oblasti marketingového výzkumu, six sigma marketingu a marketingového řízení.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Marketing – uvedení do problematiky – vývoj názorů na funkci marketingu, jednotlivé koncepce marketingového řízení, různé typy marketingu.
3. Koncepce cíleného marketingu – segmentace, targeting, positioning.
4.–5. Kupní chování zákazníka – modely kupního chování zákazníka, jednotlivé psychologické faktory mající vliv na to, jak spotřebitel postupuje v nákupním chování, aktuální výzkumy kupního chování.
6. Produkt – identita a image, vrstvy produktu, výrobková řada, výrobkový mix, značka a značková politika, životní cyklus produktu a z něj vyplývající strategie, analýza portfolia a jeho jednotlivé modely.
7. Distribuce – marketingová distribuční cesta, úrovně marketingové distribuční cesty a jejich výhody a nevýhody, typy marketingových distribučních cest, jednotlivé typy marketingových distribučních systémů, jednotlivé typy distribuce a jejich výhody a nevýhody.
8. Propagace – jednotlivé nástroje komunikačního mixu.
9. Propagace – integrovaný komunikační mix.
10. Propagace – metody stanovení rozpočtu.
11. Globální marketing – internacionalizace a globalizace, problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu.
12. Globální marketing – úrovně mezinárodního zapojení.
13. Globální marketing – problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami a technikami v oblasti aplikace marketingu s využitím systémově procesního přístupu. Studenti si osvojí teoretické poznatky a znalosti metodických postupů potřebných pro uplatnění marketingových přístupů při řízení stavebních firem v praxi s důrazem na dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu s využitím nástrojů marketingového výzkumu a six sigma marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning