Detail předmětu

Veřejné stavební investice 2

FAST-NVB059Ak. rok: 2020/2021

Veřejné zakázky – zásady a procedury nabídkového řízení, stanovení hodnotících kritérií a jejich vah,výběr zhotovitele a uzavření smlouvy.
Technická, přípravná a realizační dokumentace projektů financovaných z veřejných zdrojů.
Technicko-ekonomické studie, sociálně ekonomické analýzy, analýzy citlivosti a analýzy rizik. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, dokumentace, analýza specifických rizik.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost zpracování veřejného stavebního projektu. Případová studie pro zadání veřejných zakázek.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti ekonomického a finační hodnocení veřejných stavebních investic a veřejného financování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Veřejné projekty, charakteristika.
2. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů.
3. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů. Náklady životního cyklu veřejného stavebního projektu.
4. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti výstupů veřejného stavebního projektu. Analýza rizik veřejného stavebního projektu.
5. Veřejné zakázky, postupy a specifika zadávacích řízení – zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Veřejné zakázky, kvalifikační kritéria, zadávací dokumentace stavby.
7. Kritéria pro hodnocení nejvýhodnější nabídky, využití hodnotové analýzy (metody).
8. Nadlimitní veřejné zakázky, směrnice EU.
9. Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
10. Dokumentace veřejného projektu realizovaného metodou PPP. Analýza rizik veřejného projektu realizovaného metodou PPP.

Cíl

Rozšířené znalosti o problematice průběhu zadávání, hodnocení a realizace veřejných zakázek, tvorby podkladů projektů pro čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning