Detail předmětu

Správní právo

FAST-NVB048Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vymezení správního práva, veřejnou správu, prameny a normy správního práva, jeho subjekty včetně charakteristiky podstaty a funkcí veřejné, státní a územní správy a právní úpravy správního řízení.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Na základě získaných poznatků by měl být student schopen orientovat se v právním systému správního práva, organizační struktuře veřejné správy a využívat právní prostředky k ovlivňování postupů a rozhodování správních orgánů a to i na úseku stavebnictví.

Prerekvizity

Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané Bc studiu studijního programu Stavební inženýrství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právní úprava správního práva (prameny správního a procesního práva)
2. Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva (normy, prameny, subjekty správního práva).
3. Organizace, pravomoc orgánů veřejné správy.
4. Organizace a pravomoc orgánů státní správy.
5. Působnost orgánů státní správy.
6. Organizace a pravomoc orgánů územní samosprávy.
7. Působnost orgánů územní samosprávy.
8. Správní delikty (trestní pravomoc správních orgánů).
9. Správní řízení (pojem, podstata a zásady správního práva procesního).
10. Průběh správního řízení (zahájení, přerušení a zastavení správního řízení).
11. Vydání rozhodnutí (rozhodnutí, smír, usnesení a zvláštní rozhodnutí).
12. Přezkum rozhodnutí a správní exekuce.
13. Soudní přezkum správních rozhodnutí.

Cíl

Cílem tohoto kurzu je vybavit studenty základními teoretickými poznatky z oblasti správního práva a umožnit jim tak jejich aplikaci na praktické případy praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning