Detail předmětu

Manažerské účetnictví

FAST-NVA038Ak. rok: 2020/2021

Vnitropodnikové účetnictví.
Rozpočty a rozpočetnictví.
Metody tvorby a kontroly rozpočtů.
Kalkulace a kalkulační systém.
Reporting jako zdroj informací pro rozhodování.
Odpovědnostní účetnictví.
Výkonově orientované účetnictví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v oblasti kontroly plnění rozpočtů, sestavování reportů, pochopení možností a významu metod Standardních nákladů z pohledu manažera.

Prerekvizity

Finanční účetnictví, tvorba cen a finance ve stavebním podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika manažerského účetnictví, vazba mezi jednotlivými podnikovými oblastmi.
2. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, členění nákladů.
3. Definování rozdílů mezi vnitropodnikovým a finančním účetnictví.
4. Zobrazení výnosů a nákladů v účetnictví - jednookruhová účetní soustava.
5. Zobrazení výnosů a nákladů v účetnictví - dvouokruhová účetní soustava.
6. - 7. Vztah systému kalkulací k manažerskému účetnictví.
8. - 9. Vztah systému rozpočtů k manažerskému účetnictví.
10. Vztah finanční analýzy k manažerskému účetnictví.
11. - 12. Metoda standardních nákladů a výnosů.
13. Využití informací z manažerského účetnictví pro cenová rozhodování a strategické řízení.

Cíl

Pochopení rozdílu mezi finančním, manažerským a vnitropodnikovým účetnictvím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning