Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 2

FAST-NVA053Ak. rok: 2020/2021

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Využití podkladů zpracovaných v technických projektech. Provázání znalostí a dovedností získaných v předchozích technických disciplínách a projektech s poznatky a vědomostmi ze stavebního managementu a speciálních stavebně ekonomických disciplín. Návrh podnikatelského záměru je prezentován po jednotlivých částech projektu – oblast marketingu ve stavebnictví, ceny stavebního díla, financování stavební zakázky. Vzájemná provázanost všech oblastí a obhajoba návrhu včetně prokázání jeho reálnosti je provedena s využitím controllingu. Podnikatelský záměr studenti doplní o finanční analýzu podniku a propočet finanční efektivnosti zvoleného investičního záměru. Zpracován bude zjednodušený systém integrovaného managementu stavebního podniku. Návrh podnikatelského záměru je sestaven za podpory příslušných softwarových produktů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací.

Prerekvizity

Znalost z oblasti technických disciplín, zejména navrhování objektů pozemního a inženýrského stavitelství a technologie stavebních prací. Vědomosti a dovednosti z ekonomiky stavebního podniku, tvorby a řízení cen a nákladů ve stavebnictví, z oblasti finančního řízení, podnikového managementu a marketingu. Dovednosti spojené s užíváním vhodného software.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Předvedení schopnosti propojit nabyté znalosti z technických, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Prokázání reálnosti návrhu po stránce organizační, cenové, finanční a obchodní pomocí controllingu a marketingového průzkumu. Schopnost využít pro zpracování podklady z technických projektů a vhodný software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning