Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

FAST-NVA041Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy v oboru oceňování. Zákon o oceňování majetku – seznámení, rozbor a použití. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku – seznámení, rozbor, použití a příklady ocenění nemovitého majetku. Principy oceňování nemovitého majetku, oblast využití a příklady.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost v oblasti oceňování nemovitého majetku.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti kalkulace nákladů, tvorby cen a pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy.
3.–4. Zákon o oceňování majetku v aktuálním znění.
5. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku – úvod.
6.–8. Rozbor prováděcí vyhlášky – stavby a příklady.
9. Rozbor prováděcí vyhlášky – výnosová hodnota, příklady.
10. Rozbor prováděcí vyhlášky – opotřebení, příklady.
11. Rozbor prováděcí vyhlášky – pozemky, porosty, příklady.
12. Teorie tržního oceňování nemovitostí.
13. Příklady tržního oceňování nemovitostí.

Cíl

Získání znalostí v oblasti oceňování nemovitého majetku. Schopnost analýzy a tvorby cen pro daňovou potřebu státu (cena administrativní) a pro potřebu trhu (cena obvyklá).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning