Detail předmětu

Investování

FAST-NVB044Ak. rok: 2020/2021

Technicko-ekonomické studie. Finanční analýza a metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Řízení rizika projektů, klasifikace rizika a identifikace rizika, stanovení významnosti faktorů rizika, opatření ke snížení rizika. Investiční program a finanční plán podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Tvorba studie proveditelnosti se zaměřením na řízení rizika. Tvorba investičního pragramu podniku.

Prerekvizity

Studie proveditelnosti, znalost ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti), analýzy ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Životní cyklus projektu stavby, studie proveditelnosti – význam, náplň jednotlivých kapitol.
3.–4. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních projektů, určení hodnoty diskontní sazby.
5.–6. Hodnocení rizika investičních projektů.
7.–8. Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu.
9.–10. Investiční program a finanční plán podniku.
11.–13. Optimalizace investičního programu.

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti zpracování technicko-ekonomických studií projektu o problematiku řízení rizika projektů a tvorby investičního programu podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning