Detail předmětu

Územní plánování

FAST-NGB006Ak. rok: 2020/2021

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Prerekvizity

orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Společnost, architektura a urbanismus.
2. Prostředí.
3. Urbanizace, osídlení a sídelní celky.
4. Moderní vývoj a současné tendence.
5. Funkční systémy městské – obytné a výrobní.
6. Funkční systémy městské – doprava a technická infrastruktura.
7. Urbanistický a regionální rozvoj, urbanistická koncepce.
8. Zásady trvale udržitelného rozvoje měst.
9. Urbanistická ekonomie.
10. Územní plánování a řízení.
11. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace.
12. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace.
13. Posuzování územně plánovacích záměrů.

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning