Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

FAST-NCB006Ak. rok: 2020/2021

Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod.

Prerekvizity

Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Chemické rovnováhy, pH.
2. Anorganické makrosložky, železo, mangan.
3. Hliník, síra, křemík, bor, halogeny.
4. Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny.
5. Dusík, fosfor.
6. Organické látky.
7. Přeměny látek ve vodním prostředí.
8. Životní prostředí a jeho ochrana.
9. Anorganické polutanty ve vodách.
10. Organické polutanty ve vodách.
11. Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek.
12. Atmosférická, podzemní, minerální a mořské voda.
13. Povrchové vody, eutrofizace, samočištění.

Cíl

vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor