Detail předmětu

Elektrotechnická zařízení budov

FAST-BTB005Ak. rok: 2020/2021

Navrhování základních elektrorozvodů a osvětlení v budovách. Návrh hromosvodu.
Bezpečnost práce na elektrických zařízení.
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopný navrhnout základní elektrotechnické instalace v budovách.

Prerekvizity

Fyzika - základy elektro.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice.
3. Technické kreslení v elektrotechnice.
4. Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
5. Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení.
6. Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky.
7. Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin. Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách.
8. Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje.
9. Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje.
10. Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
11. Bezpečnost práce na elektrických zařízení. Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. – odborná způsobilost v elektrotechnice.

Cíl

Navrhování základních elektrorozvodů v budovách. Návrh hromosvodu. Návrh osvětlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor