Detail předmětu

Vybrané statě z geotechniky

FAST-BFB004Ak. rok: 2020/2021

Typy geomateriálů a jejich vlastnosti.
Faktory ovlivňující vlastnosti geomateriálů.
Tuhost zemin (tuhost v oboru malých a velmi malých přetvoření, měření tuhosti zeminy v laboratoři).
Pevnost zemin (teorie kritických stavů).
Materiálové modely pro zeminy (pružnost, ideální plasticita, plasticita se zpevněním).
Laboratorní zkoušky pro stanovení vstupních parametrů pro materiálové modely.
Matematické modelování geotechnických konstrukcí.
Monitoring v geotechnice.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - ekonomický a bezpečný návrh základových konstrukcí v různých geotechnických podmínkách. Seznámí se s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Prerekvizity

Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky a mechaniky zemin.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklady aplikací).
2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika) a jejich vlastnosti.
3. Matematické modelování v geotechnice.
4. Tuhost a pevnost zemin.
5. Konstituční vztahy – pružnost a ideální plasticita
6. Konstituční vztahy – plasticita se zpevněním.
7. Plošné základy.
8. Pilotové a kombinované základy.
9. Pažící konstrukce.
10. Podzemní konstrukce.
11. Monitoring v geotechnice.

Cíl

Naučit studenty ekonomickému a bezpečnému návrhu základových konstrukcí, v různých geotechnických podmínkách. Seznámit studenty s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor