Detail předmětu

Energetické hodnocení budov

FAST-BTB006Ak. rok: 2020/2021

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro PENB. Metodika energetického hodnocení. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Ekonomické výpočty ziskovosti variant úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Energetický management. Systémy řízení provozu a údržby soustav technických zařízení budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti potřebné k energetickému hodnocení budovy a vypracování jejího energetického certifikátu.

Prerekvizity

Stavební tepelná technika, základy TZB.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
2. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro certifikaci budov.
3. Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek.
4. Energetické hodnocení systémů vytápění.
5. Energetické hodnocení systémů větrání.
6. Energetické hodnocení systémů teplé vody.
7. Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů.
8. Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie.
9. Návrh energeticky úsporných opatření.
10. Ekonomické výpočty variant úsporných opatření.
11. Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.

Cíl

Hodnocení budov z hlediska potřeby a spotřeby energie. Energetická klasifikace budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor