Detail předmětu

Betonové konstrukce 1

FAST-BLA002Ak. rok: 2020/2021

Železobetonové monolitické skeletové konstrukce - jedno a vícepodlažní rámové konstrukce a jejich prvky. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí – základová patka, pás, rošty.
Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky prosté a spojité.
Pracovní a dilatační spáry v betonových konstrukcích. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce a jednodušší základové konstrukce.
• Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí.
• Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Prerekvizity

technická matematika, technická fyzika, stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, zakládání staveb, statická analýza nosných konstrukcí na počítači

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce – uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti.
2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce – statické řešení, redukce a redistribuce statických veličin.
3. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce – detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
4.–5. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti – omezeni napětí, trhliny, přetvoření.
6.–7. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí – patka vyztužená a nevyztužená, pásy a rošty.
8. Jednopodlažní skeletové konstrukce – příčel lomený a obloukový, krátká konzola.
9. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu – konstrukční uspořádání, statické působení, výztuž.
10. Spojité obousměrně vyztužené desky – princip řešení, úpravy vyztužení. Desky podepřené na části obvodu.
11. Posouzení desek působících ve dvou směrech podle mezních stavů použitelnosti. Desky obecných tvarů.
12. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy.
13. Stěnové nosníky prosté a spojité. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty navrhovat železobetonové prutové konstrukce a jednodušší základové konstrukce.
Porozumět chování plošných betonových konstrukcí a získat schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor