Detail předmětu

Projektovaní vodohospodářských staveb

FAST-BRB008Ak. rok: 2020/2021

Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby (zadání stavby a projekt stavby).
Samostatné vypracováním formálních dokumentů (žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a specifických dokumentů (manipulační a provozní řád, povodňový plán).
Proces projednávání projektové dokumentace (gaming simulation)
Česká komora architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Smluvní vztahy a oceňování projektových a inženýrských prací (Obchodní a občanský zákoník, Honorářový řád), Stavební zákon 50/1976 Sb. ve znění zákona 83/1998 Sb. a prováděcí předpisy k němu, soubor zákonů o životním prostředí, dodavatelské systémy ve výstavbě v ČR, zákon 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, stavební deník,
projednávání projektové dokumentace, podnikání autorizovaných osob,
soustava norem ve Vodním hospodářsví.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v následujících oblastech:
- Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby,
- samostatné vypracováním formálních dokumentů,
- proces projednávání projektové dokumentace.

Prerekvizity

Vodní hospodářství a vodní stavby. Ekonomie a Ekonomika podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Smluvní vztahy – uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace).
2. Oceňování projektových a inženýrských prací.
3. Praktické aplikace Stavebního zákona.
4.–5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR.
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob.
7. Stavební deník – obsah zápisů, forma vedení.
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související.
9. Vypracování projektové dokumentace – stupeň, rozsah, obsah.
10. Projednávání projektové dokumentace. Podnikání autorizovaných osob.
11. Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství. Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s doplňkovými činnostmi doprovázejícími projektovou činnost ve výstavbě. Jde o související normy, legislativu, ekonomické a správní činnosti při projektování a v investiční výstavbě vůbec. Probrány jsou některé speciální druhy vodohospodářské dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor