Detail předmětu

Klimatologie

FAST-BSB008Ak. rok: 2020/2021

Předmět Klimatologie si klade za cíl seznámit studenty se základy oborů Meteorologie a Klimatologie. Studenti se postupně seznámí s meteorologickými veličinami, jak probíhá jejich měření a zpracování. Dozví se, jaké je složení atmosféry a jaké děje se v ní odehrávají. V oblasti klimatologie bude výuka zaměřena na základní definice klimatu, cirkulaci v atmosféře, skleníkový efekt, na klima v globálním, Evropském a regionálním měřítku. Závěr je věnován klimatické změně, downscalingu a aplikacím problematiky změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o hlavních meteorologických veličinách,
základní znalosti o měření a zpracování vybraných meteorologických dat a základní znalosti z klimatologie.

Prerekvizity

Znalosti z matematiky, fyziky, chemie, hydrologie, geografie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do meteorologie a klimatologie.
2. Měření v meteorologii a klimatologii.
3. Atmosféra země – základní členění, složení atmosféry, vrstvy atmosféry.
4. Sluneční záření.
5. Tlak vzduchu a teplotní režim atmosféry.
6. Voda v atmosféře – Vlhkost vzduchu a kondenzace.
7. Přednáška odborníka z praxe, exkurze.
8. Základy klimatologie.
9. Změna klimatu – historie, současnost, budoucnost.
10. Změna klimatu – definice základní fakta, problémy, IPCC.
11. Změna klimatu – regionální klimatický downscaling.
12. Přednáška odborníka z praxe, exkurze.
13. Změna klimatu – propojení hydrologie a vodního hospodářství a změn klimatu.

Cíl

Přehled o hlavních meteorologických veličinách.
Základní znalosti o měření a zpracování vybraných meteorologických dat
Základní znalosti z klimatologie, se zaměřením na klima ČR a změny klimatu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor