Detail předmětu

Projekt vodní hospodářství krajiny

FAST-BSA007Ak. rok: 2020/2021

V projektu bude komplexně řešena ochrana a organizace povodí s nejčastěji se vyskytující problematikou protierozních opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu a protipovodňových opatření v povodích kritických profilů, vodohospodářských opatření vedoucích k zlepšení vodních poměrů, k odvádění vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků. Návrh malé vodní nádrže - rybníka.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Zjednodušené projekty s vazbou na uvedené obory.

Prerekvizity

Hydraulika,hydrologie,vodní hospodářství krajiny, pedologie.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu, schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách a právních předpisech souvisejících s problematikou projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor