Detail předmětu

Projekt vodárenství

FAST-BPA005Ak. rok: 2020/2021

V rámci předmětu si studenti rozšiřují teoretické znalosti a procvičují praktické projekční dovednosti, které jsou získávány především v předmětu Vodárenství. Studenti řeší komplexní projekt zásobování pitnou vodou ve vybrané obci menší velikosti, avšak na reálném území a každý s individuálním zadáním.
Studenti se postupně zabývají řešením jímání vody, úpravou vody, akumulací, čerpáním a dopravou vody. Zpracované řešení odevzdávají formou projektové dokumentace. V rámci předmětů je využívána maximálně výpočetní technika a aktuální software.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je odevzdání projektové dokumentace pro části: jímání vody a technologie úpravy vody, návrh vodovodní sítě, návrh stokové sítě, návrh čistírny odpadních vod.

Prerekvizity

Vodárenství, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Hydraulika, Technické kreslení

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní koncepční řešení a návrh zásobování vodou a odvodnění integrovaných urbanizovaných celků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor