Detail předmětu

Zakládání staveb (V)

FAST-BFA011Ak. rok: 2020/2021

Plošné a hlubinné základy.
Vodní tlakové zkoušky.
Injektování klasické - těsnící, zpevňovací, kompenzační, těsnící clony, trysková injektáž – technologie, návrh, použití ve vodním stavitelství.
Podzemní stěny - konstrukční, pažící, těsnící, použití těsnících stěn ve vodním stavitelství a environmentální geotechnice.
Enkapsulace, ochrana skládek.
Jímkování - druhy jímek, návrh a statické posouzení jímek, hydraulická stabilita jímek.
Zakládání vodohospodářských staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a bude schopen se orientovat v zakládání vodních staveb, metodách injektáže podloží, zvládne bezpečný návrh jímek.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Úvod. Plošné zakládání vodohospodářských a dalších staveb.
3.–4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony, studny, piloty a mikropiloty.
5.–6. Klasické injektáže ve vodním stavitelství. Vodní tlakové zkoušky.
7.–8. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
9.–10. Podzemní stěny – technologie provádění a jejich využití. Enkapsulace. Ochrana skládek.
11.–12. Stavební jámy a jejich roubení. Jímky - druhy a jejich použití.
13. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Hydraulická stabilita jímek.

Cíl

Seznámit studenty se zakládáním vodních staveb, metodami injektáže podloží, bezpečným návrhem jímek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor