Detail předmětu

Hydrologie

FAST-BSA002Ak. rok: 2020/2021

Srážkoodtokový proces v povodí, hydrologické ztráty, přístrojová technika, meteorologická měření v povodí, měření vodních stavů a průtoků, zpracování hydrologických dat, toky a říční síť, max. a min. průtoky, plaveniny a splaveniny, stavy podzemních vod a podzemní odtok, vodní bilance. Stochastická hydrologie, teorie náhodných procesů, pravděpodobnostní a statistické metody užívané v hydrologii. Reálné a umělé průtokové řady. Operativní hydrologie, simulační a predikční modely srážkoodtokového procesu, modelování odtoku vody za povodní.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti vztahující se k výskytu a oběhu vody v přírodě, přehled o základních hydrologických veličinách v povodí

Prerekvizity

Základní znalosti z vyšší matematiky, základní znalosti z fyziky, základy teorie pravděpodobnosti a statistiky, základy hydrauliky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní pojmy, povodí, srážkoodtokový proces.
2. Ovzdušné srážky.
3. Vlhkost ovzduší, výpar.
4. Geografičtí činitelé povodí.
5. Měření vodních stavů a průtoků.
6. Statistické zpracování hydrologických dat.
7. Aproximace empirických rozdělení teoretickými užívanými v hydrologii, regresní modely.
8. Analýza hydrologických řad, základy stochastické hydrologie, umělé průtokové řady.
9. Odvozování průtokových řad, stanovení Qa, úvod do extrémních průtoků.
10. Maximální a minimální průtoky.
11. Předpovědi vodních stavů a průtoků, základní typy modelů.
12. Plaveniny a splaveniny.
13. Podzemní vody, prameny, podzemní odtok.

Cíl

Základní znalosti vztahující se k výskytu a oběhu vody v přírodě, přehled o základních hydrologických veličinách v povodí, kvantifikace hydrologických veličin a jejich vzájemné souvislosti, modelování srážkoodtokového procesu, předpovědi vodních stavů a průtoků, informace o vodních útvarech v duchu legislativy EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor