Detail předmětu

Diagnostika stavebních konstrukcí (E)

FAST-NIB017Ak. rok: 2020/2021

Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
Užití celého spektra metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radarové a elektromagnetické metody při lokalizaci výztuže v konstrukcích).
Diagnostika vad a poruch staveb.
Sledování deformací a trhlin konstrukcí, degradace materiálu.
Metody dlouhodobého sledování staveb.
Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z teoretického a praktického provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Prerekvizity

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Hodnocení existujících konstrukcí.
2. Přehled moderních diagnostických metod.
3. Hodnocení vlastností betonu v konstrukcích.
4.–5. Nedestruktivní a destruktivní metody zkoušení betonu v konstrukcích.
6.–7. Metody pro lokalizaci výztuže - elektromagnetické, radiační, radarové.
8.–9. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí
10.–11. Diagnostika dřevěných a ocelových konstrukcí.
12. Monitorování trhlin.
13. Exkurze - ukázka diagnostiky.

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning