Detail předmětu

Multikriteriální hodnocení pozemních staveb

FAST-NHA060Ak. rok: 2020/2021

Získání teoretických i praktických dovedností z oblasti udržitelné výstavby.
Principy udržitelné výstavby.
Způsoby hodnocení udržitelnosti staveb.
Konstrukční a materiálová řešení pro udržitelnou výstavbu.
Seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení budov.
Bezbariérové užívání staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

znalost návrhu konstrukcí pozemních staveb, pokročilé znalosti z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního osvětlení a technických zařízení budov

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje.
2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment).
3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení, apod.
4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik.
5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení.
8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví.
10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů.
11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů, apod.
13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor