Detail předmětu

Hodnocení stávajících konstrukcí

FAST-MI051Ak. rok: 2020/2021

Specifika stávajících stavebních konstrukcí – konstrukční systémy budov, vlastnosti a označování stavebních materiálů v minulosti, stavební řády.
Obecná metodika hodnocení existujících stavebních objektů - vývojový diagram hodnocení, stanovení účelu, tvorba scénářů.
Metody odhadu zbytkové životnosti konstrukce.
Základní nástroje pro hodnocení staveb – prohlídky, průzkumy, monitoring.
Přehled zkušebních metod využívaných při průzkumech, vztah mezi nedestruktivními a destruktivními zkouškami, hodnocení výsledků zkoušek statistickými metodami.
Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
Příklady hodnocení staveb dle použitých materiálů nosných konstrukcí – hodnocení zděných a železobetonových konstrukcí a stavebních objektů z dalších materiálů (kámen, dřevo apod.).
Seminární práce zaměřená na předběžné hodnocení a návrh stavebně-technického průzkumu vybrané existující konstrukce.
Cvičení v laboratořích a v terénu s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Prvky betonových konstrukcí, Prvky kovových konstrukcí, Zděné konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavebně technický průzkum
2. Přehled diagnostických metod
3.-4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů
5.-6. Diagnostika betonových konstrukcí
7.-8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí
9.-10. Diagnostika dřevěných konstrukcí
11.-12. Radiační diagnostické metody I
13.Radiační diagnostické metody II

Cíl

Základní znalosti o možnostech hodnocení stavu stávajících konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor