Detail předmětu

Moderní řízení

FAST-MV002Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní pojmy vedení a řízení v městském inženýrství.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti základů ekonomiky a orientace v organizaci stavebního podniku. Důležitá je i schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Funkce a význam vlastního rozhodování a řízení v práci manažera městského inženýrství
2. Výkonnost, princip růstu a změny, efektivnost, paradigma
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, rozhodování a svoboda volby
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů,
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti
9. Principy vzájemné výhodnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, vnímání a pochopení, zásady účinné prezentace
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, brainstorming, analýza silového pole
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení,
13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti

Cíl

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor