Detail předmětu

Projekt 2

FAST-MG004Ak. rok: 2020/2021

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Prerekvizity

orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor