Detail předmětu

Urbanismus 1

FAST-MG001Ak. rok: 2020/2021

Úvod do disciplin urbanismus a územní plánování, základní informace o funkčním a prostorovém uspořádání urbanistických struktur, urbanistická typologie funkčních systémů sídelních útvarů, podmínky urbánního rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Prerekvizity

Předmět nenavazuje přímo na žádnou s předchozích disciplin, částečně využívá znalostí získaných v technických předmětech a aplikované ekologii.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
2. Sídelní útvary, urbanizace
3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory
6. Funkční systémy města – výroba a skladování
7. Komerční a nekomerční vybavenost
8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
10. Veřejné prostory a městský interiér
11. Venkovské osídlení a krajina
12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Cíl

Znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor