Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 2

FAST-CV011Ak. rok: 2020/2021

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Využití podkladů zpracovaných v technických projektech. Provázání znalostí a dovedností získaných v předchozích technických disciplínách a projektech s poznatky a vědomostmi ze stavebního managementu a speciálních stavebně ekonomických disciplín. Návrh podnikatelského záměru je prezentován po jednotlivých částech projektu – oblast marketingu ve stavebnictví, ceny stavebního díla, financování stavební zakázky. Vzájemná provázanost všech oblastí a obhajoba návrhu včetně prokázání jeho reálnosti je provedena s využitím controllingu. Návrh je sestaven za podpory příslušných softwarových produktů. Podnikatelský záměr studenti doplní o finanční analýzu podniku a propočet finanční efektivnosti zvoleného investičního záměru. Investiční záměr může být zaměřen na koupi rodinného domu, jehož cena je zjištěna vybranými metodami podle současných oceňovacích předpisů. Povinné je využití aktuálního software pro rozpočtování a kalkulace, oceňování nemovitostí a sestavení finančního plánu.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací.

Prerekvizity

Znalost z oblasti technických disciplín, zejména navrhování objektů pozemního a inženýrského stavitelství a technologie stavebních prací. Vědomosti a dovednosti z ekonomiky stavebního podniku, tvorby a řízení cen a nákladů ve stavebnictví, z oblasti finančního řízení, podnikového managementu a marketingu. Dovednosti spojené s užíváním vhodného software.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Předvedení schopnosti propojit nabyté znalosti z technických, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Prokázání reálnosti návrhu po stránce organizační, cenové, finanční a obchodní pomocí controllingu a marketingového průzkumu. Schopnost využít pro zpracování podklady z technických projektů a vhodný software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor