Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství

FAST-BH006Ak. rok: 2020/2021

Využití teoretických znalostí z předchozího studia předmětů pozemního stavitelství, uplatnění architektonických a konstrukčních poznatků při tvorbě stavebního objektu. Komplexní zpracování návrhu stavebního objektu do formy prováděcího projektu. Zvládnutí metodiky projektování stavebního objektu na základě tvorby projektové dokumentace, spolupráce s profesemi: statika, TZB, technologie, ekonomika, dopravní stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student je schopen navrhnout komplexní řešení jednoduché stavební konstrukce, její zakreslení podle požadavků stavební legislativy.

Prerekvizity

Metodický a systematický přístup při koncepční a projektové práci spojené s návrhem stavebního objektu, znalost různých zakreslovacích a konstrukčních norem, legislativních podkladů pro souhrnný návrh stavebního objektu, schopnost koordinace jednotlivých profesí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zakreslováním stavebních konstrukcí a variantním - materiálovým řešením jednoduché stavební konstrukce (rodinného domku) tak, aby dokázali uplatnit své znalosti z probraných stavebních konstrukcí, statických konstrukcí, tepelnětechnických a akustických vlastností a typologie staveb.
Cílem je zkompletovat tuto jednoduchou stavbu, aby ji bylo možno předložit ke stavebnímu povolení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor