Detail předmětu

Diplomový seminář (S-TZB)

FAST-CT004Ak. rok: 2020/2021

Vypracování teoretické dílčí částí k diplomové práci. Analýza problematiky a nástin řešení. Studie podstatných pasáží tématu diplomové práce. Teoretické řešení problematiky. Aplikace informačních systémů. Zpracování rešerší tématicky souvisejících s řešeným tématem. Formální zpracování diplomové práce. Příprava výsledků pro prezentace. Prezentace výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen používat teoretické i experimentální metody k řešení zadaných problémů.

Prerekvizity

Interní mikroklima budov, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni bakalářského stupně studia s povinně volitelnými předměty z okruhu technických zařízení budov.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prohloubení znalostí a tvůrčích schopností pro řešení problematiky v oborech techniky prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning