Detail předmětu

Rekonstrukce a renovace památek

FAST-CH055Ak. rok: 2020/2021

Stavební kulturní památky, ale i všechny starší objekty vyžadují specifický přístup při jejich opravách, rekonstrukcích a přestavbách. Proto je nutné se seznámit s jejich historickou technologií výstavby a používanými prostředky vytvářející jejich konstrukci, architekturu i výzdobu. Obsah výuky je zaměřen právě tímto směrem, takže studenti se seznámí s tradičními technologiemi, konstrukcí a řemeslnou prací. Získají vědomosti, které vytvoří rovnocenné partnerství při jednání s pracovníky památkových ústavů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní odborné znalosti provádění i projektování rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Prerekvizity

Konstrukce vertikálních i horizontálních částí staveb. Konstrukce krovů a střech. Vnitřní dokončovací práce. Dějiny architektury. Stavebně technický a stavebně historický průzkum. Stavební chemie, stavební fyzika.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Sádrové omítky a falešné klenby
2. Freskové malby
3. Sgrafita
4. Malířské techniky v historických dobách
5. Zlacení, patinování, polychromie
6. Ozdoby fasád domů, symboly, erby
7. Konstrukce věží
8. Omítky historických staveb
9. Historický vývoj hradů na našem území
10. Ochrana torzální architektury

Cíl

Konstrukce a technologie provádění exteriérové a interiérové výzdoby, povrchové úptavy stěn, dekorační prvky, vývoj fortifikačních staveb, konzervace zřícenin, malbové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor