Detail předmětu

Nauka o budovách 2

FAST-CH014Ak. rok: 2020/2021

Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. Požadavky na plochy místností, prostorové a provozní návaznosti, orientaci a jejich základní zařízení a vybavení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Náplň předmětu navazuje na obecnou typologii z Nauky o budovách I. Bez jeho absolvování nelze navrhovat občanské stavby.Znalost konstrukcí zděných, monolitických, dřevěných a kovových. Znalost TZB a požární bezpečnosti staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavby pro přechodné ubytování I
2. Stavby pro přechodné ubytování II
3. Veřejné stravování
4. Školské stavby I - jesle, školky
5. Školské stavby II - základní a střední školy
6. Obchod a služby
7. Administrativní stavby
8. Parkování, garáže
9. Sportovní stavby
10. Knihovny
11. Muzea a galerie
12. Divadla, koncertní síně
13. Obřadní síně, sakrální stavby

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor